Aurrerakin hau landu aurretik, idazketa taldeak udalerriko hirigintza, ingurugiro eta egoera- soziekonomikoaren diagnosi bat osatu zUen, diagnosi partekatua deritzona.

Diagnosi partekatu honetan oinarrituta, Plan Orokorraren helburu eta irizpide orokorrak finkatuko dira fase honen amaieran. Aldez aurretik, antolaketa aukera ezberdinak aurkeztu, aztertu eta eztabaidatuko dira. Azkenik, iradokizun epea tarteko, etorkizuneko garapen eredua hautatuko da, Plan Orokorrak gauzatu beharko duena.

DIAGNOSTIKOA

*ahapo aurrerapena

hasierako onespena

behin behineko onespena