Amezketako Udalak behin behineko onespena emango dio Plan Orokorrari, herritarrek berretsia izan eta jasotako alegazioei erantzun ondoren.

DIAGNOSTIKOA

ahapo aurrerapena

hasierako onespena

*behin behineko onespena