02 - AURRERAKINA

Amezketako Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (AHAPO) bigarren urratsa

INGURUMEN EBALUAKETARAKO HASIERAKO AGIRIA

Amezketako Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (AHAPO) bigarren urratsa

01 - DIAGNOSTIKOA

Amezketako Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (AHAPO) lehen urratsa

LEHEN BI SAIOETAKO JASOKETA DOKUMENTUA (URRIAK 27-28)

Amezketako Plan Orokor berriaren Parte Hartze Prozesuko lehen bi saioetako akta dokumentua

AURREDIAGNOSTIKO TEKNIKOA

Amezketako udalerriko egungo egoera aztertu eta etorkizunerako erronkak azaleratzen dituen dokumentua

Please reload